Jak se šťastný život liší od šťastného života a jak to ovlivňuje nás?

Má život úspěšný život úspěšný život? Podle psychologů a vědců se tyto dva od sebe zásadně liší a žít jeden druh života proti druhému ovlivní váš život mnoha způsoby.

Štěstí je spojeno s pocitem dobrého. Studie zejména ukázaly, že šťastní lidé si myslí, že život je snadný, že jsou v dobré fyzické kondici a že si mohou koupit, co chtějí a chtějí. Zní to dobře, jsem si jistý, že někteří z vás myslí? Hlavní problém s tím je, že nedostatek peněz hraje důležitou roli při snižování vašeho štěstí. Jeden z nich měří, jak šťastný a smysluplný je jejich život na penězích, což ovlivňuje štěstí celé osoby. Šťastný život je také definován nedostatkem stresu nebo úzkosti. Takže pokud vás život spojí se špatnou kartou nebo máte vlasy v nesnázích, vaše štěstí bude okamžitě sníženo. Bezvýznamné štěstí je charakterizováno relativně malým, soběstačným nebo dokonce sobeckým životním stylem, kde se věci zlepšují, potřeby a touhy jsou snadno splněny, ale je třeba se vyhnout těžkostem nebo daňovým únikům.

Na druhé straně výzkum ukazuje, že smysl a smysl života zvyšuje stabilitu, celkovou pohodu, spokojenost se životem, zlepšuje duševní zdraví, fyzické zdraví, zvyšuje sebevědomí a snižuje pravděpodobnost deprese. Je však zajímavé, že společnost stále čelí snaze o štěstí, které mnoho lidí ve svém životě nechává méně šťastných.

JAKÉ ZÍSKÁ ŽIVOTNÍ ŽIVOT?

Život smysluplným životem je charakterizován životem, kde jste zodpovědní za něco většího než vy. To by měl být důvod, proč být obzvlášť šťastný.

Význam není jen o překročení sebe sama, ale také za současným okamžikem, což je nejdůležitější nález mnoha psychologických studií. Například Žurnál pozitivní psychologie, poprvé publikovaný v roce 2006, aktivně podává zprávy jednou za čtrnáct dní a zkoumá blahobytová opatření, jako je optimismus, důsledky a způsoby udržitelnosti podnikání. Vylepšete pozitivní psychologické vlastnosti, které odhalily, že štěstí, i když emocionálně, rychle zmizí, jako u všech emocí. Pozitivní účinky a pocit potěšení se rychle mění. Také čas na hlášení, zda se lidé cítí dobře nebo špatně, souvisí se štěstím, ale nedává to žádný smysl.

Na druhou stranu, odolný. Spojuje minulost s přítomností.

Při přemýšlení o minulosti nebo budoucnosti obvykle neexistuje štěstí. To znamená, že lidé, kteří přemýšlejí o minulých bojích a utrpení, se budou cítit smysluplnější, i když méně šťastní ve svém životě. Bylo také zjištěno, že negativní zkušenosti s lidmi snižují štěstí, ale zvyšovaly význam v životě.

Lidé, kteří mají jasný smysl ve svém životě, i když se cítí špatně, mají vysokou míru spokojenosti se životem. Je důležité si uvědomit, že má-li mít život smysl, musí existovat utrpení. Traumatické nebo emocionální události formují postavu, učí nás více soucitu a umožňují nám hlouběji porozumět sobě i ostatním.

Takže jste ve svém životě prožili bolest a utrpení, znamená to pro vás něco? Jak ale do jisté míry najdete a žijete smysluplný život s jasným a realistickým účelem?

Jsem tu, abych pomohl a podělil se o to, co vím. Zůstaňte naladěni na novinky příští týden na příspěvek, který vás povede k smysluplnému a smysluplnému životu.

Pokud jste si předem nečetli spiritualitu mého blogu a co to znamená.

Jsem reiki praktik a mistr spirituality a psychoterapie ve výrobě. Záleží mi na tom, jak získat efektivní psychologické a psychologické rady ze třídy a ze svého života do světa. Pokud shledáte tento článek užitečným, sdílejte jej prosím. :)