Klíčovým rozdílem mezi acetyl CoA a acyl CoA je to, že acetyl CoA (nebo acetyl koenzym A) pomáhá při metabolismu bílkovin, uhlohydrátů a lipidů, zatímco acyl CoA (nebo acyl koenzym A) pomáhá při metabolismu mastných kyselin.

Acetyl CoA je velmi užitečný při dodávání acetylové skupiny do Krebsova cyklu pro výrobu energie. Acetylová skupina je funkční skupina mající chemický vzorec -C (O) CH3. Acylová skupina je také funkční skupina mající chemický vzorec -C (O) R, kde R je postranní řetězec mastné kyseliny. Je užitečná při výrobě energie přeměnou na acetyl CoA.

Rozdíl mezi acetyl CoA a Acyl CoA - shrnutí srovnání

OBSAH

1. Přehled a klíčový rozdíl
2. Co je Acetyl CoA
3. Co je to Acyl CoA
4. Srovnání vedle sebe - Acetyl CoA vs. Acyl CoA v tabulkové formě
5. Shrnutí

Co je Acetyl CoA?

Acetyl CoA nebo acetyl Coenzyme A je důležitá molekula podílející se na metabolismu proteinů, uhlohydrátů a lipidů. Je užitečná při dodávání acetylové funkční skupiny do Krebsova cyklu pro výrobu energie. Tam acetyl CoA oxiduje a produkuje ATP.

Acetyl CoA se tvoří z kombinace několika aminokyselin, pyruvátu a mastných kyselin. Acetylací CoA se získá acetyl CoA, k čemuž dochází glykolýzou uhlohydrátů a beta-oxidací mastných kyselin. Tato molekula má thioesterovou vazbu, která je vysoce reaktivní díky vysokému obsahu energie. Hydrolýza této thioesterové vazby je proto exergonická (což znamená, že uvolňuje energii do okolí).

Poté, co acetyl CoA vstoupí do Krebsova cyklu, oxiduje na oxid uhličitý (CO2) a vodu (H2O). A tato oxidace uvolňuje energii, která je pak zachycena jako ATP a GTP molekuly. Jeden acetyl CoA pomáhá produkovat 11 ATP a jeden GTP.

Co je Acyl CoA?

Acyl CoA je důležitá molekula používaná v metabolismu mastných kyselin. Je to skupina koenzymů. Tato sloučenina má koenzym A připojený k řetězci mastných kyselin. Je to dočasná sloučenina, která se snadno rozkládá na koenzym a mastnou kyselinu.

Acyl CoA sloučenina je velmi důležitá pro produkci energie zvířat, protože se přeměňuje na acetyl CoA a vstupuje do Krebsova cyklu za účelem produkce ATP a GTP. Beta-oxidace acyl CoA produkuje acetyl CoA.

Při tvorbě molekuly acyl CoA mastná kyselina prochází aktivací mastné kyseliny ve dvou krocích. Syntáza Acyl-CoA katalyzuje tuto reakci. V prvním kroku mastná kyselina vytěsňuje difosfátovou skupinu molekuly ATP (molekula ATP je trifosfátová molekula), a tak vytváří AMP (adenosin monofosfát). Ve druhém kroku koenzym A vytlačí AMP část molekuly za vzniku acyl CoA.

Jaký je rozdíl mezi Acetyl CoA a Acyl CoA?

Shrnutí - Acetyl CoA vs. Acyl CoA

Acetyl CoA a acyl CoA jsou formy koenzymů. Jedná se o velmi důležité molekuly v metabolismu různých biologických sloučenin. Klíčovým rozdílem mezi acetyl CoA a acyl CoA je to, že acetyl CoA pomáhá v metabolismu bílkovin, uhlohydrátů a lipidů, zatímco acyl CoA pomáhá v metabolismu mastných kyselin.

Odkaz:

1. „Acetyl-CoA.“ Wikipedia, Wikimedia Foundation, 22. dubna 2018, k dispozici zde.
2. „Acyl-CoA.“ Wikipedia, Wikimedia Foundation, 22. dubna 2018, k dispozici zde.
3. „Acetyl koenzym A.“ Národní středisko pro biotechnologické informace. Databáze PubChem Compound, americká národní lékařská knihovna, k dispozici zde.

Obrázek se svolením:

1. „Acetyl-CoA“ od NEUROtiker - vlastní práce (public domain) přes Commons Wikimedia
2. „Acyl-CoA2“ od NEUROtiker - vlastní práce (public domain) přes Commons Wikimedia