Algebra vs trigonometrie
 

Algebra a trigonometrie jsou součástí rodiny matematiky. Při řešení problémů mají obě oblasti různé obavy, ale zároveň jsou samy o sobě velmi významné. Dnes se ve školách vyučuje algebra a trigonometrie jako základní předmětový požadavek pro vyšší matematiku později.

Algebra

Dnes existuje pět oborů matematiky, a to: základy, analýza, geometrie, aplikovaná matematika a algebra. Algebra je odvětví matematiky, které se zabývá vztahy mezi pojmy, polynomy, rovnicemi nebo algebraickými strukturami a konstrukcí a pojmy, které z nich vyplývají. Pochopení algebry vyžaduje učení elementární algebry, kde zavádí proměnné obvykle reprezentované písmeny xay, které odpovídají „neznámým“ číslům. Vztah proměnných je vyjádřen formulací rovnic.

Trigonometrie

V širším smyslu je trigonometrie studiem trojúhelníků a vztahů mezi jejich stranami a úhly mezi stranami. Je pokročilejší než algebra, protože využívá znalosti z algebry před jejich učením. Trigonometrie pojednává o složitějších vzorcích. Ale bez ohledu na to, jak složité mohou být tyto vzorce, trigonometrie se ukazuje jako prospěšná pro architekturu, vědu, astronomii, navigaci a mnohem více, protože má aplikace jak v čisté matematice, tak v aplikované vědě.

Rozdíl mezi algebrou a trigonometrií

Algebra a trigonometrie se zabývají různými oblastmi matematiky, takže je to v podstatě dělá nezávisle na sobě. Pravda, trigonometrii nelze pochopit, pokud nezná algebru, což z algebry činí předpoklad trigonometrie. Algebra se zabývá poznáním hodnoty neznámých proměnných a funkčních vztahů, zatímco trigonometrie se dotýká trojúhelníků, stran a úhlů a vztahu mezi nimi. Algebra je spíše o polynomiálních rovnicích, xay, zatímco trigonometrie spíše o sine, cosine, tangens a stupních. Trigonometrie je mnohem složitější než algebra, ale algebra má své využití v našem každodenním životě, ať už se jedná o výpočet vzdálenosti od bodu k jinému nebo o stanovení objemu mléka v nádobě na mléko. Trigonometrie má plné ruce práce s různými vědními a technologickými odvětvími a přispívá tak do různých oborů pro budoucí pokrok.

Existují důvody, proč se ve školách vyučuje algebra a trigonometrie, protože aniž bychom si to uvědomovali, ve skutečnosti se účastníme řešení problémů a svědků událostí, které oba využívají.