Klíčový rozdíl - podél vs napříč
 

Podél a napříč jsou dvě předložky, které se používají k popisu pohybů a směrů. Nelze je však zaměňovat, protože mají dva různé významy. Podél ukazuje pohyb v jednom směru, zatímco napříč ukazuje pohyb z jedné strany na druhou. To je klíčový rozdíl mezi sebou a napříč.

Co to znamená?

Spolu se často odkazuje na pohyb v lineárním směru. Tato předložka se používá k popisu něčeho nebo někoho, kdo se pohybuje jedním směrem. Tato předložka se vždy používá k popisu míst, jako jsou silnice, cesty, pruhy atd. Například věta „podél silnice“ označuje následující cestu.

Jeli jsme po úzkém pruhu.

Tom a Jerry šli po pláži.

Vozidla prudce stoupala v obou směrech po úzké silnici.

Pomalu kráčela po silnici a míjela několik běžců.

Prošel jsem chodbou, ale nemohl jsem najít váš pokoj.

Dubové stromy podél silnice jsou velmi staré.

Co znamená přes?

Naproti také označuje pohyb, ale tento pohyb je z jedné strany na druhou na druhou stranu. Například si představte dvě strany jezera; pokud plavete z jednoho konce na druhý, tj. pokud přejíždíte přes jezero, můžete říci „Plaval jsem přes jezero“. Podobně křížení silnice zahrnuje také přechod z jedné strany silnice na druhou a lze ji označit jako „chůze po silnici“. Obvykle můžete jít přes silnici na přechodech pro chodce.

Holčička běžela přes silnici a ignorovala varování své matky.

Rybník byl dost malý na to, aby přeskočil.

Téměř mu trvalo hodinu, než se plavil přes řeku.

Prošli jsme přes most a dorazili na druhou stranu řeky.

Pohybovala se po celé zemi, aby byla se svým přítelem.

Starý muž se utopil a pokoušel se plavat přes řeku.

Jaký je rozdíl mezi Along a Across?

Definice:

Spolu znamená „v linii odpovídající délce nebo směru.“

Naproti znamená „z jedné strany na druhou místo, oblast atd.“

Hnutí:

Podél předpokládá pohyb v jednom směru.

Across znamená, že uprostřed je mezera, překážka atd., Kterou je třeba překročit.

Příklad:

Podél cesty znamená sledovat cestu.

Přes silnici znamená jít z jedné strany silnice na druhou.

Snímek se svolením: Pixabay