Alpha Male vs Beta Male

Alfa samec a beta samec jsou dvě různé klasifikace samců, které nesou určité odlišné vlastnosti. Tuto klasifikaci lze považovat za jednu z mnoha interpretací mužů. Žádná jiná klasifikace se však nezdá tak nápadná jako definice muže alfa a beta. Možná je to pravda poté, co tahle přitažlivost propadne pokožce. Alfa muž může být definován jako ten, kdo má velké vůdčí vlastnosti. Na druhé straně muže Beta lze identifikovat jako člověka, který následuje druhého a nestojí za to, co je správné a spravedlivé, jako v případě muže alfa. To je významný rozdíl mezi těmito dvěma typy. Bylo však řečeno, že každý muž má svou vlastní stránku, že je alfa a je beta. Často se přepínají tam a zpět s těmito dvěma charakteristikami v závislosti na situaci, ve které se nacházejí.

Co je to alfa muž?

Zaprvé, když chápeme koncept muže Alpha, považuje se to za někoho, kdo má vůdčí rysy. Některé z dominantních vlastností, které jsou spojeny s mužem alfa, jsou silné, agresivní, sebevědomé a dominantní. To zdůrazňuje, že muž Alpha zobrazuje konkrétní obraz muže, který je fyzicky a mentálně silný. Obvykle se věří, že to jsou muži Alfa, kteří jsou na vrcholu věcí. Často mají kontrolu nad situacemi, které na ně dopadají. Když věnují pozornost specifickým fyzickým rysům muže Alpha, jsou vylíčeni, jako by měli rovné záda, hlavu zvednutou vysoko, hrudník tlačil ven a ramenem na druhou. Když se však podíváme na moderní prostředí, popis polohy nemusí nutně znamenat popis jejich postavení. Bylo opakovaně řečeno, že muži alfa jsou vždy vůdci, ale ne všichni vůdci jsou muži alfa. To platí při zkoumání podnikového prostředí. V tomto prostředí se používají různé strategie k získání lepšího postavení a přežití v tvrdé konkurenci. Přesto to nejsou vždy muži Alfa, kteří jsou schopni zajistit si svou pozici a dosáhnout vyšších výsledků. Dokonce i Beta muži jsou schopni takových úspěchů, protože v podnikovém prostředí se používá celá řada strategií. Romanticky však jsou muži Alfa obvykle považováni za svůdce a agresivní typ.

Hledat: Beta Muž

Při objasňování pojmu Beta samci se věří, že Beta samci jsou ti, kteří neobstojí v tom, co považují za správné, a obvykle prostě sledují, co lidé kolem nich chtějí, aby udělali. Jsou popisováni jako lidé s nízkou sebeúctou a bez důvěry. I v moderní společnosti existují takoví muži, kteří pouze následují ostatní, jsou závislí na jejich radách a nejsou schopni zaujmout postoj. Stejně jako v případě samců Alpha i samci Beta vykazují specifickou sadu fyzikálních charakteristik. U těch, kteří jsou považováni za muže Beta, je skvěle popsáno, že mají svržená ramena, se zahnutými hřbety a hlavou dolů. Bez ohledu na to, zda se jedná o alfa nebo beta, mají muži obecně jedinečné atributy, které označují jejich individualitu. Některé ženy mohou hledat alpského chlapa, zatímco jiné dávají přednost Beta. Dokud je muž zodpovědný a dokáže se s ním dobře zacházet, není důvod, aby byl posuzován podle těchto štítků.

Rozdíl mezi alfa samcem a beta samcem

Jaký je rozdíl mezi alfa samcem a beta samcem?

  • Samci alfa mají zvláštní vůdčí rysy, zatímco samci Beta ne. Místo toho následují ostatní a nestojí za to, co je správné a spravedlivé. Muži alfa vykazují důvěru a vysokou sebeúctu, zatímco muži Beta vykazují nízkou sebeúctu a nízkou důvěru. Alfa samci mají rovné záda, hlavu vysoko zvednutou, hrudní tah vyčnívající ven a ramenem na druhou, ale Beta samci mají propadlá ramena, ohnuté hřbety a hlavy dolů.

Obrázek se svolením:

1. Muž Alpha Beta a Omega mužským srdcem