Klíčový rozdíl mezi ALU a CPU je v tom, že ALU je elektronický obvod, který je subsystémem CPU, který provádí aritmetické a logické operace, zatímco CPU je elektronický obvod, který zpracovává instrukce k ovládání počítače.

Počítačový systém se skládá z hardwaru i softwaru. Hardware je elektronické nebo mechanické komponenty. Software odkazuje na data a pokyny. Nezbytnou součástí pro plnění úkolů počítače je CPU. CPU se skládá ze dvou hlavních subsystémů. Jsou to ALU a řídicí jednotka.

Rozdíl mezi ALU a CPU - shrnutí srovnání

OBSAH

1. Přehled a klíčový rozdíl
2. Co je ALU
3. Co je CPU
4. Porovnání bok po boku - ALU vs. CPU v tabulkové formě
5. Shrnutí

Co je ALU?

ALU znamená aritmetická a logická jednotka. Je to subsystém nebo součást CPU. Hlavním cílem je zpracování aritmetických a logických operací. Aritmetické operace jsou sčítání, odčítání, dělení, násobení atd. Logické operace určují, zda je příkaz pravdivý nebo nepravdivý. Jednotky grafického zpracování (GPU), jednotky Floating Point (FPU) mají také ALU. Jeden procesor, FPU nebo GPU mohou mít více ALU pro zpracování pokročilých výpočtů.

ALU provádí různé výpočty. Vstupy do něj jsou data, na kterých má pracovat. Říká se jim operandy. V matematickém vyjádření jako „2 + 3 = 5“ jsou 2 a 3 operandy. „+“ Je sčítání a je to operátor. Symbol „5“ je výsledkem provedené operace. Registr stavu vyžaduje informace o předchozích operacích ALU nebo o aktuální operaci. V ALU jsou tedy příchozí a odchozí stavové signály. Operační kód je instrukce jazyka stroje, která vysvětluje, jakou operaci by měla provádět. Stručně řečeno, takto funguje ALU.

Co je CPU?

Procesor (nebo běžně známý jako procesor) zpracovává pokyny k provádění různých úkolů počítače. Hlavními subsystémy CPU jsou ALU a CU. ALU zpracovává aritmetické a logické operace. CU, která je zkratkou pro řídicí jednotku, reguluje a synchronizuje operace počítače. A skládá se z programovatelných registrů a další elektroniky. Proto načítá instrukce z paměti, dekóduje je a nasměruje je na různé jednotky, aby provedly požadovaný úkol.

Paměť je důležitou součástí pro správnou funkci CPU. Poskytuje instrukce pro procesor, který má provést, a také po zpracování dat se výsledek vrátí do paměti pro uložení. Kromě toho jsou dalšími komponenty, na které CPU spoléhá, ​​systémové hodiny, sekundární úložiště, datové a adresové sběrnice. CPU může zpracovávat 32bitové nebo 64bitové instrukce v závislosti na architektuře počítače.

Obvykle má CPU vysokou kapacitu přenosu dat. Rychlost hodin dále udává počet pokynů, které může zpracovat během jedné sekundy. Pokud je taktovací rychlost procesoru 2 GHz, znamená to, že dokáže zpracovat 2 miliardy instrukcí každou sekundu. Stručně řečeno, CPU je nejvýznamnější komponentou v celém počítačovém systému.

Jaký je rozdíl mezi ALU a CPU?

Shrnutí - ALU vs. CPU

Rozdíl mezi ALU a CPU je v tom, že ALU je elektronický obvod, což je subsystém CPU, který provádí aritmetické a logické operace, zatímco CPU je elektronický obvod, který zpracovává instrukce k ovládání počítače.

Odkaz:

1. „Centrální procesorová jednotka“. Wikipedia, Wikimedia Foundation, 27. dubna 2018. K dispozici zde
2. „Aritmetická logická jednotka“. Wikipedia, Wikimedia Foundation, 22. dubna 2018. K dispozici zde

Obrázek se svolením:

1.'ALU block'By Lambtron - vlastní dílo (CC BY-SA 4.0) prostřednictvím Commons Wikimedia
2.'Ic-photo-Nintendo – DMG-CPU B– (Gameboy-CPU) “Uživatel: ZyMOS - CPU Grave Yard, moje kolekce CPU, (CC BY-SA 4.0) přes Commons Wikimedia