Další oblastí, která dělá rozdíl, je rozhodování. Pokud mediátor nikdy nerozhodne pro strany, má soudce právo učinit vlastní rozhodnutí a situaci vyřešit. Rozhodnutí je však založeno pouze na sporech a diskusích obou stran. Soudce je užitečný, pokud strany doufají v závěrečné slyšení a chtějí, aby někdo rozhodl jménem jejich. Problém je v tom, že soudci jsou vystaveni vysokému riziku, že učiní „špatné rozhodnutí“, protože se přímo neúčastní této záležitosti. Mediátor naopak ponechává konečný rozsudek v rukou obou stran, aniž by nabízel jakékoli možnosti rozhodování, a zůstal tak bezpečný.

Obecně platí, že jak soudce, tak prostředník hrají při řešení sporů důležitou roli. Dokud budou problémy vyřešeny, jejich práce bude hotová.

Reference