Klíčový rozdíl mezi analogovým signálem a digitálním signálem je v tom, že analogový signál je kontinuální časový signál, zatímco digitální signál je diskrétní časový signál.

Signál přenáší informace z jednoho zařízení do druhého. V elektrotechnice je signál základním množstvím reprezentujících informací. V kontextu matematiky je to funkce, která poskytuje informace. Analogový signál a digitální signál jsou dvě kategorizace signálů.

Rozdíl mezi analogovým signálem a digitálním signálem - shrnutí srovnání

OBSAH

1. Přehled a klíčový rozdíl 2. Co je to analogový signál 3. Co je digitální signál 4. Vztah mezi analogovým signálem a digitálním signálem 5. Porovnání vedle sebe - Analogový signál vs. digitální signál v tabulkové formě 6. Shrnutí

Co je analogový signál?

Analogový signál je nepřetržitý signál a v průběhu času se mění. Sinusová vlna představuje tento signál, kde amplituda, perioda a frekvence jsou některé faktory, které popisují jeho chování. Amplituda je maximální výška signálu. Frekvence (f) je počet cyklů na jednotku času. Období (T) je čas pro dokončení jednoho cyklu (T = 1 / f).

Je obtížné analyzovat analogový signál, protože obsahuje velké množství hodnot. Obsahuje záporné a kladné hodnoty. Navíc je spotřeba energie analogového nástroje vysoká. Analogové signály mají obvykle tendenci snižovat kvalitu přenosu kvůli zkreslení. Běžným příkladem tohoto signálu v našem každodenním životě je lidský hlas.

Co je digitální signál?

Digitální signál je nespojitý a diskrétní časový signál. A má podobu čtvercové vlny. Představuje informaci v binární podobě, která je jedna (1) a nula (0). 1 představuje vysoké hodnoty, zatímco 0 představuje nízké hodnoty. Tyto signály nemají záporné hodnoty jako v analogových signálech.

Použití analogových signálů v komunikaci může způsobit problémy. Například je obtížné provádět komunikaci na velké vzdálenosti kvůli zkreslení signálu, rušení atd. Digitální signály jsou pro tento problém skvělým řešením. Jsou méně náchylní ke zkreslení. Proto jsou analogové signály převedeny na digitální signály pro jasnou a přesnou komunikaci. Digitální telefony, počítače a jiná elektronická zařízení používají digitální signály.

Jaký je vztah mezi analogovým signálem a digitálním signálem?


  • Digitální signál je diskrétní vzorek analogového signálu v časovém období.

Jaký je rozdíl mezi analogovým signálem a digitálním signálem?

Shrnutí - Analogový signál vs. digitální signál

Rozdíl mezi analogovým signálem a digitálním signálem je v tom, že analogový signál je kontinuální časový signál, zatímco digitální signál je diskrétní časový signál. Stručně řečeno, digitální signály jsou spolehlivější a mají vysokou rychlost přenosu než analogové signály.

Odkaz:

Cvičení Bod. „Signály a zavedení systému.“, Tutorials Point, 8. ledna 2018. K dispozici zde

Obrázek se svolením:

1.'Analog signal'By Původním uploaderem byl Ivan.Romero (CC BY-SA 3.0) přes Commons Wikimedia 2.'Square vlna '(CC BY-SA 3.0) přes Commons Wikimedia